Başvuru Formu

Başvuru Türü:İsim:
Soyisim:
TC Kimlik No
Uyruk
Doğum Tarihi
Cinsiyet:
Eğitim Durumu
Çalışma Durumu
Telefon
Email
Nüfus Cüzdanı Yükle
Dekont Yükle
Ehliyet Yükle
Sınav Sonucu Yükle
SGK Dökümü Yükle
Lütfen bekleyin…

Ücretlendirme tarifesi ve Belgelendirme Program Listesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU

PROJE, EĞİTİM, TOPLANTILARA BAŞVURU ve KATILIMLA İLGİLİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (“TURİNG”) olarak düzenlediğimiz ve bu formda katılacağınızı beyan ettiğiniz proje, eğitim, toplantı ve etkinliklerde; etkinliğin planlanması, duyurulması, üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi ve kurumumuzun tanıtılması amacıyla katılımcıların katılım durumu ve başvuruları online formlar ile toplanmakta; kimlik bilgileri, sürücü belgesi bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve video çekimleri kaydedilmekte, etkinlik sırasında çekilen görüntüler internet sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda, dergimizde ve yazılı/görsel/sosyal medyada ve diğer yazılı/görsel/sosyal platformlarımızda paylaşılabilmekte ve başvurularda belirtmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden SMS doğrulaması yapılabilmektedir.

Yalnızca belirtilen amaçlarla, işbirliği içinde olduğumuz kişi ve kuruluşlara, basımevine, kanunen aktarmakla yükümlü olduğumuz kurum ve kuruluşlara aktarım yapılabilmektedir. 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen kişilerin sahip olduğu haklar ve genel aydınlatma metnimiz www.turing.org.tr internet adresimizde yer almaktadır.

PROJE, EĞİTİM, TOPLANTILARA BAŞVURU ve KATILIMLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (“TURİNG”) tarafından tarafıma iletilen proje, eğitim, toplantı ve etkinliklere katılımla ilgili aydınlatma metnini okudum ve anladım. Açık rıza vermek zorunda olmadığım hususunda bilgi sahibiyim. Bu kapsamda başvuru ve katılım durumumun online formlar ile toplanmasına, ad soyad, kimlik bilgileri, sürücü belgesi bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, video çekimi, ses kaydı ve diğer kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam vardır. Açık rızamı; online formu doldururken ilettiğimi/gösterdiğimi beyan ederim.