İş Güvenliği Politikası

TURİNG PERSONEL BELGELENDİRME EĞİTİM VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ;

İnsana verdiğimiz değer odağında, tüm taraflara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş sağlığı politikamız;

  • Sıfır iş kazası hedefi ile çalışanlarına güvenli bir ortamı, müşterilerine ise güvenli bir sınav ortamı sunmayı amaçlar, performans sınavında kullanılmak üzere bütün koruyucu donanımı adaylara sunar.
  • Olası acil durum planlarını, senaryolarını ve ekipmanlarını düzenli test ederek sürekli güncellemeyi amaçlar.
  • Çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozacak tehlike ve riskleri tespit ederek gerekli tedbirleri almayı amaçlar.
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü benimsetir
  • Çalışanlarımızın, adaylarımızın beklentilerine görüşlerine değer vererek katılımları ile olayları, tehlikeleri ve fırsatları raporlarken en üst düzeyde yönetim desteği vermeyi amaçlar.
  • İş sağlığı politikamızı, yüzyılla yaklaşan kurumsal birikimimiz; tüm çalışanlarının ekip ruhu ve kalite yönetim sistemimizin usul ve esasları doğrultusunda güncel tutmayı amaçlar.

ISG hedeflerine ulaşmanın anahtarı olan tüm bu ilkeler ışığında, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirerek, ‘SÜREKLİ GELİŞME’ çabası içinde tüm gücümüzle çalışırız.

Turing Personel Belgelendirme Eğitim ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi adına;

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Bülent KATKAK