Logo Kullanım

TURING Logosu Kullanım Şartları

  • TURING logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, TURING logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
  • Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
  • Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
  • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.
  • TURING logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.
  • TURING logosu, TÜRKAK ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar TURING’ ten temin edilmelidir.
  • TURING logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, TURING logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
  • TURING logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.
  • Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş TURING logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.
  • Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun TURING logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici tedbir alması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.