Belgelendirme Süreci

1. ÖN BAŞVURU

Adayların, belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgiler ve ücretlendirmeler, web sitesinde herkesin erişimine açık biçimde hazırlanan sayfalarda ilgililerin erişimine sunulur. Başvuru sürecinde başvuranların hakları ile birlikte belgelendirilmiş personelin uyması gereken kuralları içeren sorumluluklar da yayınlanır.

MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler, sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.

2. DEĞERLENDİRME

 Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin tespit ile sınava ilişkin diğer kayıtlar belgelendirme kararını verecek personelin erişimine sunulur. Turing Personel Belgelendirme, adayları değerlendirme yöntemlerini her bir değerlendirmenin adaletli geçerli olmasını sağlayacak şekilde doğrulamaktadır.

3. SINAV

Turing Personel Belgelendirme, kullanmakta olduğu yazılım sayesinde adil davranma, geçerlilik, güvenilirlik ve her bir sınavın genel performansını; kanıtlanmış zaman aralıklarında tekrar doğrulanmasını sağlamaktadır. Adaylar, hazırlanan programa uygun olarak test ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulur. Uygulamalı sınavlar kontrol listesi değerlendirmeleri ile yapılır.

4.BELGELENDİRME

Belgelendirme için başvuran personel teorik ve/veya uygulamalı sınavlar sonucunda, personel belgelendirme karar vericisi tarafından ilgili şartlara uygun olduğunun belirlenmesi ile belge almaya hak kazanacaktır.