Anasayfa Başvuru Formu Belgelendirme Süreci Sınav Takvimi Sınav Ücreti Sınav Yeri İtiraz ve Şikayet Hakkımızda Logo Kullanım

PROGRAMIN ADI

MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3)

ULUSAL YETERLİLİK
ADI / KODU

MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) / 19UY0390-3

AMAÇ

MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği esas alınarak yürütülecek belgelendirme faaliyetleri ile ilgili detayları açıklamak.

 

KAPSAM

MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği kapsamında
gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1
ve A2 zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

REFERANS
DOKÜMANLAR

MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği (19UY0390-3),
MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine
(A1, A2 veya A belgelerinden birine) sahip olunması gerekir.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi ’ne göre gerçekleştirilir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi ’nde belirtilen başvuru evrakları geçerlidir. Başvuru için, ulusal yeterlilikte ayrıca bir evrak tanımlanmamıştır.

 

SINAV BİLGİLERİ
(GENEL)

  1. Sınavlar, teorik (yazılı) ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
  2. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
  3. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili birim başarı belgesi verilir.

 

 

 

SINAV BİLGİLERİ (TEORİK SINAV)

 

Yeterlilik Birimi

Başarı Notu

Soru Sayısı

Süre

 

A1

% 70

En az 20

Soru başına 1 – 2 dakika

A2

% 70

En az 10

Soru başına 1 – 2 dakika

  1. Sınav, her biri eşit puan değerinde, 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içerir. Yazılı sınav, A1-A2 yeterlilik birimlerinin başarı durumunu ayrı ayrı

ölçmeye imkan tanıyacak şekilde gerçekleştirilir.

  1. Yazılı Sınav Soruları, Motosikletli Kurye (Seviye 3) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
  2. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz

önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

SINAV BİLGİLERİ (PERFORMANS SINAVI)

 

Yeterlilik Birimi

Başarı Notu

Süre

 

A2

% 80

Sınav Sorusuna/Senaryosuna göre belirlenir

  1. Performans sınavında adaya sınav sorusu/senaryosu verilir ve adaydan bu dokümanda yer alan işlemleri; belirtilen süre içerisinde, teknik gerekliliklere,

İSG kurallarına ve sınav kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmesi
beklenir. Aday, yapılan işlemlerin uygunluğuna göre Performans Sınavı Kontrol Listeleri kullanılarak değerlendirilir.

  1. Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için ilgili sınavda gereken başarı notunu karşılaması, kritik kontrol noktalarının tamamından başarı sağlaması gerekmektedir.
  2. Adaylar performans sınavı öncesinde kritik kontrol noktaları hakkında bilgilendirilir.

SINAV YERİ VE GEREKLİLİKLERİ

Teorik Sınav Alanı: Teorik sınav için kullanılacak sınav alanı, FR.24.03 SINAV MERKEZİ KONTROL FORMU’nda belirtilen noktalara uygun olmalıdır.
Performans Sınav Alanı: Performans sınavı için kullanılacak sınav alanı, FR.24.03 SINAV MERKEZİ KONTROL FORMU’nda belirtilen noktalara uygun olmalıdır.

Sayın Motosikletli Kuryeler!

Mesleki Yeterlilik Sertifikanızı Almak için Altta Bulunan Formu Doldurup egitim@turingegitim.com Göndererek Başvurunuzu Yapabilirsiniz

BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU TURİSTİK TEKNİK TRİPTİK VE YAYIN İŞLETMELERİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ

Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:2 Seyrantepe- Sarıyer- İstanbul

Telefon: 0212 282 81 40 Fax 0212 282 80 41

Web sitesi : www.turingegitim.com

Mail adresi:egitim@turingegitim.com

1923 Yılından Günümüze Kamu Yararına

Faaliyetlerimiz İle Hep Yanınızdayız.